Księgowość Częstochowa

Biuro Rachunkowe Teresa Sinicyn

Zakres świadczonych usług:

- prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
- prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
- sporządzanie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku od towarów i usług VAT
- sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników, rozliczanie podatku dochodowego pracowników
- kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji
- sporządzanie dokumentacj związanej z uruchomieniem działalności
- sporządzanie deklaracji miesięcznych: PIT-5, VAT-7, PIT-4, PIT-11, PIT-8 i innych
- zwrot VAT za materiały budowlane
- inne usługi wg potrzeb i życzenia klienta

Z naszymi klientami zawierane sa umowy na prowadzenie usług księgowych.